O FIRMIE

 

   Firma w obecnej formie istnieje od 1993 roku, ale wyoblaniem zajmuje się ponad 32 lat. Wykonuję na zamówienia metodą wyoblania: elementy klimatyzacji i wentylacji (dysze, nawiewniki, osłony wlotów powietrza i inne), części artykułów gospodarstwa domowego, elementy reklam, puchary, wazony, patery, elementy konstrukcyjne karniszy, obudowy i osłony i wiele innych. Na zdjęciu obok pokazana jest sala Czytelni Głównej Biblioteki Miasta Stołecznego Warszawy. Lampy pokazane na zdjęciu są przykładem renowacji przedmiotów zabytkowych.

   Podstawa działalności to wyoblanie (drykowanie): wyoblakami ręcznymi, ręcznymi rolkami do wyoblania, rolkami do wywijania obrzeża, ręcznymi przyrządami dźwigniowymi do wyoblania.

   Przedmioty wykonywane są z blach: stalowych, aluminiowych, mosiężnych, miedzianych, cynkowych, srebrnych i innych. Wykonuję również przedmioty o kształtach wymagających skomplikowanego oprzyrządowania.

Na zdjęciu po lewej stronie pokazana jest chrzcielnica wyoblona z blachy mosiężnej. Znajduje się ona w Parafii pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego w Bramkach koło Błonia. Jest to przykład współpracy kilku firm o różnych specjalizacjach (wyoblarz, czyli ja, kamieniarz, złotnik, odlewnik, ślusarz, galwanizer).

   To są przykłady zamówień nietypowych. Oprócz tego wykonuję również części w większych ilościach – kilka tysięcy sztuk (zobacz: Galeria 1, Galeria 2, Galeria 3, Galeria 4).

   Można u mnie zamówić projekt oprzyrządowania specjalistycznego do wykonywania metodą wyoblania ręcznego skomplikowanych kształtów. W sytuacji, gdy projekt i dokumentacja wykonawcza przeznaczona są dla innego wyoblarza – ich wykonanie jest płatne. Projekty najczęściej dotyczą wzorników składanych lub wzorników uzupełnionych mimośrodową rolką toczną. Całkowicie brak literatury na temat takich projektów. Należy się posługiwać własnym doświadczeniem zawodowym. Czasem określony kształt można wykonać na kilka sposobów, należy wybrać jak najbardziej efektywny.

   Przyjmuje również zamówienia nietypowe jak kule (lub inne kształty zwieńczeń dachowych) o średnicy od 500 mm do 1200 mm wykonane różnymi metodami również ślusarskimi.

 

   Zajmuję się wykonywaniem różnych przedmiotów metodą wyoblania ręcznego przede wszystkim na konkretne zamówienia. Klienci zamawiają u mnie określone elementy o ustalonym kształcie i uzgodnionej ilości. W momencie składania zamówienia uzgadniamy ilość (czasami kilka tysięcy przedmiotów jednakowego kształtu), rodzaj oraz termin wykona­nia zamówienia. Jestem w stanie wykonać każdy kształt również na wzorniku składanym, wzorniku z mimośrodową rolką toczną, kształt wyoblany przyrządami dźwigniowymi lub wyoblany w powietrzu. Nie wykonuję na zapas elementów typo­wych w bardzo dużych ilościach, związane jest to z koniecznością urozmaicenia wyrobów dla różnych kooperantów. Najczęściej zleceniodawcy, chcą mieć wyroby niepowtarzalne, o unikalnych kształtach. Oprócz tego różne przeznaczenie przedmiotów wymusza różne kształty w zależności od zastosowania. Jest to zrozumiałe. Nie ma sensu lokować materiału i pracy w części, które będą leżały i czekały na odbiorcę nie wiadomo jak długo.

 

   Wykonuję również przedmioty kompleksowo. Przykładem mogą być kule instalowane na masztach pokazane na zdjęciu obok. Wyrób ten jest odbierany przez zleceniodawcę w stanie gotowym do lakierowania, a jego wykonanie wymagało wielu czynności:

 • Ciecie blachy na kwadraty

 • Wycinanie krążków

 • Wyoblanie

 • Wiercenie otworów (kilku)

 • Tłoczenie wgłębień

 • Cięcie pręta

 • Wiercenie otworu pod gwint M5

 • Gwintowanie M5

 • Gwintowanie M10

 • Wytaczanie kanałka pod pierścień rozprężny

 • I montaż w całość gotową do wysyłki (5 części składowych)

 

 

  Posiadam cenniki cen uzgodnionych z poszczególnymi odbiorcami. Każdorazowo w momencie uruchomienia produkcji określonego elementu ustalamy cenę za wykonanie danego wyrobu. Mam klientów, w których cennikach jest kilkanaście lub kilka­dziesiąt pozycji. Nie mogę jednak służyć cennikiem ogólnym na wyroby, ponieważ nie mam niczego takiego. Jeżeli ustalimy kształt przedmiotów i uzgodnimy cenę za ich wykonanie, to wtedy cena ta będzie się znajdować w cenniku, ale będzie ona dotyczyć tylko elementów, które będę wykonywać dla konkretnej firmy. Zleceniodawca ponosząc koszty wykonania oprzyrządowania zastrzega sobie wyłączność wykonania na tym wzorniku przedmiotów tylko dla siebie. Jest to zrozumiałe i rygorystycznie przestrzegane. Mimo to mogę zaoferować wiele kształtów typowych.

 

Uwaga: koszt wysyłki przedmiotów wykonanych na zamówienie ponosi zleceniodawca, chyba, że umówimy się inaczej.