Co to jest wyoblanie?

 

   Wyoblanie jest rodzajem obróbki plastycznej blachy. Proces ten wykorzystuje podatność blach do odkształceń plastycznych bez przerwania ciągłości materiału. Kształtowania blachy dokonuje się za pomocą specjalnych narzędzi zwanych wyoblakami lub rolkami do wyoblania.

   Wskutek wywieranego przez narzędzie odkształcające nacisku blacha przybiera kształt obracającego się wzornika. Ponieważ wzornik, na którym układany jest materiał w postaci krążka blachy wiruje, za pomocą tej metody można wykonywać wszelkie kształty o przekroju figur obrotowych. Proces modelowania blachy za pomocą wyoblania odbywa się na maszynie nazywanej wyoblarką.

   Kształtowanie materiału metodą wyoblania wykorzystuje zasadę maszyny prostej zwanej dźwignią dwuramienną. Maszyny proste typu dźwignia używane są przez człowieka od tysięcy lat. Ich wykorzystanie ma na celu zwiększenie możliwości pokonywania oporu materii, ponieważ siła, z jaką człowiek może oddziaływać na otoczenie jest ograniczona. Rysunek poniżej pokazuje zasadę wyoblanie. Można wykonać niemal każdy kształt w zależności od potrzeb i inwencji projektanta. Przykładowe zastosowania przedmiotów wykonanych metodą wyoblania znajdują się na podstronie  zakres usług. Warto zajrzeć również na podstrony: Galeria 1, Galeria 2, Galeria 3, Galeria 4.

Wyoblanie jest zawodem wymagającym bardzo wysokich kwalifikacji zdobywanych w czasie, wieloletniej praktyki. Znajomością tematów związanych z zasadami wyoblania i procesami pochodnymi, jak zgniatanie obrotowe powinni wykazać się wszyscy inżynierowie i to nie tylko na kierunkach mechanicznych. Często w fazie projektowania występuje konieczność wykonania elementów prototypowych. Wykonanie w takim przypadku pojedynczego detalu za pomocą tłoczenia jest zbyt kosztowne. Wykonanie tego samego elementu za pomocą wyoblania może trwać kilka minut, a koszt oprzyrządowania jest znacząco niższy (nawet kilkaset razy w porównaniu z tłocznikami). Poniżej przykłady kształtów, jakie można wykonać metodą wyoblania. Oczywiście różnorodność kształtów jest nieograniczona.

Materiałem wyjściowym do wyoblania są krążki z blachy. Blachę, z której będziemy wyoblać tniemy na kwadraty. Następnie wycinamy z nich krążki. Na zdjęciu poniżej przykład partii krążków stalowych przygotowanej do wyoblania zamówionych przedmiotów oraz partia przedmiotów wykonanych z tych krążków.